Lubię dowiadywać się czegoś nowego o sztuce, kulturze i historii CIEKAWA ŚWIATA I LUDZI
Uważam się za osobę 
mającą pewien styl DBAJĄCA 
O SWÓJ WYGLĄD
ZAANGAŻOWANA SPOŁECZNIE
Wspieram finansowo organizacje pomagające osobom, które znalazły się 
w potrzebie

Dane: *Polskie Badania Czytelnictwa, realizacja MillwardBrown, I - XII 2015, wskaźnik SCPW, N = 10 278 (kobiety), N = 186 (czytelniczki WOE). Wykształcenie: licencjat+.
Status społeczno-zawodowy: dyrektorzy i wolne zawody lub właściciele prywatnych firm lub pozostali umysłowi. **TGI, MillwardBrown, waga populacyjna TGI, III-XII 2014,
N = 13 815 (kobiety), N = 289 (czytelniczki WOE), wskaźnik SCPW.

Wybrano kategorie / stwierdzenia, w których odsetek czytelniczek WOE zgadzających się ze stwierdzeniem jest wyższy niż 50% lub statystycznie większy niż wśród kobiet ogółem. Opracowanie Agora S.A.

 

CZĘSTOTLIWOŚĆ......... MIESIĘCZNIK NAKŁAD.................... 133 333 EGZ.* CENA........................ 7,99 ZŁ Magazyn Wysokie Obcasy Extra to ekskluzywny miesięcznik dla młodych, ambitnych, ciekawych świata i szukających inspiracji kobiet.
*Dane: ZKDP, I-XII 2015, średni nakład jednorazowy, autoprezentacja, opracowanie Agora S.A.
.
.

> Oferta

OTWARTA
Lubię próbować nowych rzeczy
Często robię coś pod wpływem chwili SPONTANICZNA
Lubię przyjmować gości w domu TOWARZYSKA